Investors

Årsredovisningar och kallelser till bolagsstämmor

2023

Årsredovisning 2022-2023 för Rederiaktiebolaget Hildegaard.

Kallelse till bolagsstämma 2023 för aktieägarna i Rederiaktiebolaget Hildegaard.

Årsredovisning 2022-2023 för Ångfartygsaktiebolaget Alfa.

Kallelse till bolagsstämma 2023 för aktieägarna i Ångfartygsaktiebolaget Alfa.

 

2022

Årsredovisning 2021-2022 för Rederiaktiebolaget Hildegaard.

Kallelse till bolagsstämma 2022 för aktieägarna i Rederiaktiebolaget Hildegaard.

Årsredovisning 2021-2022 för Ångfartygsaktiebolaget Alfa.

Kallelse till bolagsstämma 2022 för aktieägarna i Ångfartygsaktiebolaget Alfa.

 

 

error: Content is protected !!